Zarząd

Skład Zarządu Spółki

Adam Galanek              – Prezes Zarządu powołany przez Energa S.A.
Marek Różycki                – Wiceprezes Zarządu powołany przez Enea S.A.
Przemysław Zaleski      – Członek Zarządu powołany przez Energa S.A.
Robert Niewierski         – Członek Zarządu powołany przez Enea S.A.