Zarząd

Skład Zarządu Spółki

Beata Kalinowska            – Prezes Zarządu powołany przez Energa S.A.
Marek Różycki                – Wiceprezes Zarządu powołany przez Enea S.A.