Udział Spółki w aukcji Rynku Mocy – umowa na 15 lat z obowiązkiem mocy 852,603 MW

Aukcja zakończyła się wynikiem 202,99 zł/MW.

Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. po uzyskaniu certyfikatu i statusu nowej jednostki wytwórczej rynku mocy wzięła udział w przeprowadzonej w dniu 21 grudnia 2018 r. aukcji głównej na rok dostaw 2023.

Przedmiotowa aukcja na moc zakończyła się w rundzie 8. ceną zamknięcia 202,99 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków wynikająca z zawartych umów „mocowych” dla roku dostaw 2023 wynosi 10 631,191 MW.

Spółka zawarła umowę na 15 lat z obowiązkiem na poziomie 852,603 MW, z której przychody mogą wynieść 173 mln zł rocznie od 2023 roku (przychody w okresie 15 lat mogą wynieść 2 596 mln zł), przy czym cena obowiązku „mocowego” dla wieloletnich umów podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.