Rozstrzygnięcie przetargu pn. Przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

W postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na Przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C, została wybrana oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie:

Lider Konsorcjum – TORPOL S.A. (ul. Mogileńska 10g, 61-052 Poznań) i Członek Konsorcjum – Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A. (ul. Wrocławska 7, 26-600 Radom).

Oficjalne ogłoszenie znajduje się tutaj.