Rozstrzygnięcie przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C

GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Alstom Power Systems S.A.S. – Członek Konsorcjum.

Generalny Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5.049.729.000,00 zł, brutto 6.023.034.950,00 zł.

Rozstrzygnięcie Postępowania nie jest równoznaczne z:

  • – wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym Wykonawcą,
  • – wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed).

Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej umową.