Przetarg

Informacje o przetargu

Tytuł Budowa linii WN: jednej jednotorowej napowietrznej linii blokowej o napięciu 400 kV (BLN-1) i jednej jednotorowej napowietrzno-kablowej linii o napięciu 110 kV (NEO-1) łączących Elektrownię Ostrołęka C ze stacją elektroenergetyczną 400/220/110 kV Ostrołęka
Data publikacji 2017-09-07
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 26 Wrzesień 2017 godz. 12:00
Termin składania ofert godz.
Informacje

Dokumenty do pobrania