Inwestycje w realizacji

Projekt “Ostrołęka C” - budowa bloku energetycznego o mocy około 1000 MW na parametry nadkrytyczne.

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach położonych na pograniczu Gminy Rzekuń i Miasta Ostrołęki.

Parametry Techniczne

 • Moc elektryczna ~1 000 MW brutto
 • Wysoka elastyczność – zmienność obciążenia 30-103%
 • Wysoka sprawność > 45%
 • Wysoka dyspozycyjność > 8 000 h/a

Opis Inwestycji

 • Blok energetyczny na parametry nadkrytyczne
 • Obiekty niezależnie od istniejących obiektów Elektrowni Ostrołęka B
 • Paliwo węgiel kamienny
 • Podstawowa praca w kondensacji
 • Możliwość upustowego zasilania członu ciepłowniczego na potrzeby miasta Ostrołęki ~150MWt
 • Zamknięty układ chłodzenia z chłodnią kominową
 • Odprowadzenie spalin przez chłodnię kominową
 • Wyprowadzenie mocy na napięciu 400kV
 • Zasilanie awaryjne i rozruchowe – dwie linie 110kV
 • Pobór wody do uzupełnienia obiegów zamkniętych – rzeka Narew
 • Zrzut ścieków oczyszczonych – rzeka Narew
 • Spełnianie standardów BAT – sprawność >45%
 • Spełnianie wymogów ochrony środowiska włącznie z zawartymi w przyszłych tzw. Konkluzjach BAT
 • Dotrzymywanie standardów handlowych wytworzonych ubocznych produktów spalania