Inwestycje w realizacji

Projekt “Ostrołęka C” – budowa bloku energetycznego o mocy około 1000 MW na parametry nadkrytyczne.

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach położonych na pograniczu Gminy Rzekuń i Miasta Ostrołęki.

Parametry Techniczne

Opis Inwestycji