Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty – Przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Zamawiający Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na Przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C, dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły znajdują się w załączniku.