Aktualności

Bądź na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami. Wszystkie informacje w jednym miejscu.

21 sierpień

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty – Przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Zamawiający Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na Przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C, dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły znajdują się w załączniku.

Dokumenty do pobrania

26 kwiecień

Rozstrzygnięcie przetargu pn. Przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

 

W postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na Przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C, została wybrana oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie:

Lider Konsorcjum – TORPOL S.A. (ul. Mogileńska 10g, 61-052 Poznań) i Członek Konsorcjum – Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A. (ul. Wrocławska 7, 26-600 Radom).

Oficjalne ogłoszenie znajduje się tutaj.

Dokumenty do pobrania

28 grudzień

Otrzymanie polecenia rozpoczęcia prac (NTP) Elektrowni C

 

Po ziszczeniu przesłanek określonych w kontrakcie na: „Budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”, w dniu 28 grudnia 2018 roku Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wydała polecenie rozpoczęcia prac (Notice To Proceed) dla Wykonawcy – konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems S.A.S. Zgodnie z treścią Polecenia Wykonawca ma zbudować w formule „pod klucz” elektrownię z kondensacyjnym blokiem energetycznym na parametry nadkrytyczne o mocy ok. 1000 MW, którego sprawność netto będzie wynosiła 46,04 %.

ntp

21 grudzień

Udział Spółki w aukcji Rynku Mocy – umowa na 15 lat z obowiązkiem mocy 852,603 MW

 

Aukcja zakończyła się wynikiem 202,99 zł/MW.

Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. po uzyskaniu certyfikatu i statusu nowej jednostki wytwórczej rynku mocy wzięła udział w przeprowadzonej w dniu 21 grudnia 2018 r. aukcji głównej na rok dostaw 2023.

Przedmiotowa aukcja na moc zakończyła się w rundzie 8. ceną zamknięcia 202,99 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków wynikająca z zawartych umów „mocowych” dla roku dostaw 2023 wynosi 10 631,191 MW.

Spółka zawarła umowę na 15 lat z obowiązkiem na poziomie 852,603 MW, z której przychody mogą wynieść 173 mln zł rocznie od 2023 roku (przychody w okresie 15 lat mogą wynieść 2 596 mln zł), przy czym cena obowiązku „mocowego” dla wieloletnich umów podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

14 grudzień

Otwarcie ofert w ramach przetargu na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

 

Zakres przebudowy będzie obejmował zadania od uzyskania pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkownie, a zatem pełny zakres prac formalnych, projektowych, inżynieryjnych i budowlanych.

W ramach przedmiotu zamówienia zostanie wykonana modernizacja układu torowego o długości niespełna 5 km wraz z przyległą infrastrukturą, budową nastawni dysponującej, mostu kolejowego, mostu drogowego, dróg zakładowych, motowozowni i stacji paliw wraz z placami technologicznymi.

30 listopad

Zakończenie prac fundamentowych pod słupy linii 110 i 400 kV

 

Są już gotowe fundamenty pod słupy na 13 stanowiskach linii 110 kV. W przypadku dwóch stanowisk, słupy zostały posadowione na monolitycznym blokach, pozostałe zaś na prefabrykowanych, żelbetowych stopach.

Konstrukcje wsporcze słupów linii 400kV posadowione zostały na fundamentach – prefabrykowanych (4 prefabrykowane żelbetowe stopy fundamentowe z kotwą zawiasową) oraz teren owych, stopowych stanowiących 4 monolityczne żelbetowe stopy fundamentowe z kotwą kątownikową.

stopy-linia-110-kv betonowanie-fundamentu-pod-slup-110-kv dwie-stopy-400kv

 

 

 

 

15 październik

Rozpoczęcie prac budowlanych Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1000 MW

Zarząd Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16 października 2018 roku (wtorek) o godz. 14:30 na terenie budowy przy ul. Krańcowej 1K w Ostrołęce odbędzie się uroczystość rozpoczęcia prac budowlanych Elektrowni Ostrołęka C.

 

Zarząd Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16 października 2018 roku (wtorek) o godz. 14:30 na terenie budowy przy ul. Krańcowej 1K w Ostrołęce odbędzie się uroczystość rozpoczęcia prac budowlanych Elektrowni Ostrołęka C.

4 kwiecień

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C

Zamawiający – Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na Budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, została wybrana oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie:

 

GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Alstom Power Systems S.A.S. – Członek Konsorcjum.

Generalny Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu Zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5.049.729.000,00 zł, brutto 6.023.034.950,00 zł.

Rozstrzygnięcie Postępowania nie jest równoznaczne z:

  • – wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z Generalnym Wykonawcą,
  • – wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed).

Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w związku z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą, do czasu wydania NTP nie przekroczą równowartości 4% ceny objętej umową.

27 luty

Zmiana formy prawnej Spółki Elektrownia Ostrołęka SA

Z dniem 27 lutego 2018 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie nastąpiło przekształcenie spółki Elektrownia Ostrołęka Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Elektrownia Ostrołęka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Jednocześnie wyjaśniamy, że w związku ze zmianą formy prawnej, zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przekształcona spółka wchodzi z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształconej, wobec czego nie istnieje konieczność zawierania aneksów do istniejących umów. Dodatkowo, na mocy art. 553 § 2 Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
Spółka Elektrownia Ostrołęka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność pod tym samym numerem NIP i REGON oraz utrzymuje te same numery rachunków bankowych. Zmianie uległ jedynie numer KRS.

28 grudzień

Trzy oferty w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C

W czwartek, 28 grudnia 2017 r., o godzinie 12:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Elektrowni Ostrołęka C. Tego samego dnia otwarte zostały koperty z ofertami złożonymi przez trzech potencjalnych wykonawców.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę w wysokości 4 mld 803 mln 150 tys. zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty w postępowaniu złożyli:

  1. China Power Engineering Consulting Group Co., Ltd. – Wykonawca zaoferował budowę Elektrowni Ostrołęka o parametrach określonych w ofercie za ryczałtową cenę 4 mld 849 mln 828 tys. 212 zł 18 gr brutto;
  2. Konsorcjum: GE Power Sp. z o. o. oraz ALSTOM Power Systems S.A.S. – Wykonawca zaoferował budowę Elektrowni Ostrołęka o parametrach określonych w ofercie za ryczałtową cenę 6 mld 23 mln 34 tys. 950 zł brutto;
  3. Konsorcjum: Polimex-Mostostal S.A. oraz RAFAKO S.A. – Wykonawca zaoferował budowę Elektrowni Ostrołęka o parametrach określonych w ofercie za ryczałtową cenę 9 mld 591 mln 540 tys. zł brutto.

 

8 grudzień

Energa podpisała z Eneą umowę inwestycyjną o wspólnej realizacji Elektrowni Ostrołęki C

Energa i Enea zawarły 8 grudnia br. umowę inwestycyjną, której celem jest wspólne przygotowanie, budowa i eksploatacja nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy około 1000 MWe brutto w Ostrołęce. Enea kupi 50 proc. akcji o wartości 101 mln zł, przysługujących Enerdze w kapitale zakładowym spółki celowej, powołanej do realizacji Projektu. Ustalone przez firmy zasady współpracy powinny przyczynić się do ogłoszenia przetargu jeszcze w 2016 roku.Umowa została zawarta przez spółki Energa SA, Enea SA oraz Elektrownię Ostrołęka SA, tj. spółkę celową powołaną przez Energę do realizacji projektu. Warunkiem zawieszającym wejście w życie umowy inwestycyjnej jest uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu akcji spółki celowej do realizacji Projektu.

 

Energa i Enea podzieliły planowaną współpracę na trzy etapy. Będą to kolejno: Etap Rozwoju, który będzie trwał do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy; Etap Budowy, który obejmie czas do oddania Elektrowni Ostrołęka C do komercyjnej eksploatacji oraz Etap Eksploatacji, w czasie którego Elektrownia Ostrołęka C będzie komercyjnie użytkowana.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy projekt nowej elektrowni w Ostrołęce przebył długą drogę, od fazy zamrożenia, do gotowości przetargowej z dwoma silnymi partnerami na pokładzie. Dzisiejsza umowa zamyka kolejny ważny etap uzgodnień i pokazuje, jak jesteśmy zdeterminowani do realizacji tej inwestycji. Jednocześnie z uwagą czekamy na rozstrzygnięcia regulacyjne, ponieważ to one będą stymulować dalsze prace – mówi Dariusz Kaśków, Prezes Energa SA.

Ustalone przez Energę i Eneę zasady współpracy powinny zapewnić możliwość publikacji ogłoszenia o przetargu na wybór generalnego wykonawcy nowego bloku energetycznego do końca 2016 roku, z celem ukończenia inwestycji w drugiej połowie 2023 roku. Spółki zobowiązały się do uczestnictwa w Etapie Budowy przy założeniu, że spełniony zostanie warunek rentowności Projektu, a jego finansowanie nie naruszy ich kowenantów bankowych.

Energa szacuje, że jej nakłady inwestycyjne do zakończenia Etapu Rozwoju wyniosą ok. 27 mln zł. Z kolei Enea szacuje, że jej łączne nakłady inwestycyjne do zakończenia Etapu Rozwoju wyniosą ok. 128 mln zł. Kwota ta obejmuje również zakup 50 proc. akcji spółki celowej powołanej do realizacji Projektu.

Inwestycja wzmocni naszą pozycję na rynku wytwórców energii i wpisuje się w przyjętą Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 r. Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C będzie kolejnym, stabilnym, wysokosprawnym i niskoemisyjnym źródłem energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Będzie miał istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski – podkreślił Prezes Enea SA. – Realizując projekt Elektrowni Ostrołęka C wykorzystamy naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas budowy nowego bloku 1075 MW w Elektrowni Kozienice – dodał Mirosław Kowalik, Prezes Enei SA.

Energa i Enea przewidują, że budowa Elektrowni Ostrołęka C potrwa około 60 miesięcy. Spółka celowa – Elektrownia Ostrołęka SA, posiada kompletną dokumentację techniczną i decyzje administracyjne umożliwiające publikację ogłoszenia o przetargu.

Głównym założeniem Projektu jest realizacja rentownej inwestycji, która zagwarantuje satysfakcjonującą stopę zwrotu dla akcjonariuszy. Projekt zakłada otwartość na udział inwestorów finansowych i funduszy inwestycyjnych.

źródło: energa.pl

8 wrzesień

Plany budowy bloku w Ostrołęce

Krzysztof Tchórzewski, minister energii i Dariusz Kasków, prezes Energi spotkali się 1 lipca br. w Ostrołęce, by rozmawiać o planach budowy nowego bloku energetycznego. Minister zadeklarował wsparcie finansowe dla inwestycji. Zapowiedział, że Grupa Energa nie będzie musiała w całości jej finansować. Wspólnik, który pokryje  50 % kosztów zostanie wybrany przez Skarb Państwa.

 

Plany budowy nowego bloku energetycznego były tematem rozmów ministra energii Krzysztofa Tchorzewskiego i prezesa Energi Dariusza Kasków w Ostrołęce.  W czasie swojej wizyty w Ostrołęce obejrzeli również teren, na którym miałaby powstać nowa elektrownia. Zwiedzili wraz z szefami ostrołęckiej spółki obecnie pracującą elektrownię. Spotkali się  także z przedstawicielami mediów.

Podczas konferencji prasowej szef resortu energii zapowiedział, że połowa z szacowanych na około 5,5 mld zł kosztów projektu zostanie poniesiona przez inwestora spoza spółki. Podkreślił, że nowy blok w Ostrołęce będzie zakładał współspalanie biomasy w stopniu nie mniejszym niż 20 proc. Dlatego tzw. wsad do współspalania mogą zapewnić okoliczni rolnicy, z którymi mogą zostać podpisane długoletnie umowy na dostawę biomasy.

Natomiast Dariusz Kasków  zaznaczył, że zasadnicze znaczenie dla rentowności inwestycji ma otoczenie regulacyjne, dlatego tak ważne jest wypracowanie odpowiednich mechanizmów, jak na przykład rynek mocy, które wspierać będą ją wspierać. Podkreślił, że spółka celowa powołana do  realizowania inwestycji, Ostrołęka C, zgłosiła osiągnięcie gotowości przetargowej.

Od  maja  br., kiedy  obecny Zarząd Energi SA uchylił  decyzję z września 2012 r. o wstrzymaniu budowy bloku energetycznego w Ostrołęce, trwają w Enerdze prace nad ustaleniem modelu finansowania inwestycji.

Nową elektrownię można wybudować w miarę szybkoWykonane  już prace i przygotowana dokumentacja umożliwiają zaoszczędzenie od 1,5 do 2 lat na procedurach związanych z przygotowaniem inwestycji.