W związku ze zmianą uwarunkowań regulacyjnych i gospodarczych, m.in. polityki klimatycznej Unii Europejskiej, 2 czerwca 2020 r. zarządy dotychczasowych sponsorów projektu jednostki wytwórczej w Ostrołęce, Enea S.A. i Energa S.A., podjęły decyzję o kontynuacji tej inwestycji, z uwzględnieniem zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe.

W grudniu 2020 r. zarząd Enea S.A. zdecydował, że spółka nie będzie uczestniczyła w inwestycji gazowej.

25 czerwca 2021 r. aktywa i pasywa spółki niezbędne do realizacji projektu gazowego zostały zbyte do powołanej w styczniu tego samego roku spółki celowej CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. Jednocześnie Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. i Generalny Wykonawca inwestycji zawarli porozumienie, na mocy którego do końca 2021 r. dokonane zostanie ostateczne rozliczenie kontraktu na budowę projektu węglowego.