Nazwa zadania, dane kontaktowe:

Projekt pn:„Budowa Elektrowni Ostrołęka C”
Elektrownia Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce (07-410), przy ul. Elektrycznej 5.
Kontakt +48 29 766 25 93
www.elektrowniaostroleka.pl

Lokalizacja:

Parametry techniczne:

Opis inwestycji: